Sharon Loeve

Mijn naam is Sharon Loeve. Drie dagen per week ben ik te vinden op onze school en geef ik les aan groep 3/4 en ben ik intern begeleider. Ik vind het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan en zich er veilig voelen. Ik houd me op school ook bezig met de inzet van ICT in het onderwijs. ICT is een heel geschikt middel om onderwijs op maat aan te bieden en kinderen zo te helpen zich verder te ontwikkelen. 
Buiten mijn lesgevende taken coördineer ik alles wat met zorg te maken heeft. Een belangrijk onderdeel van mijn werkzaamheden is dat ik de prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen volg en vastleg. Ik ondersteun en adviseer leerkrachten en ouders met hulpvragen over kinderen en ik voer ook gesprekken met ouders en leerkracht over het kind. Verder verzorg ik de administratie rond zorgbeleid. Een boeiende baan!