Missie en visie

Wij bieden onderwijs waarbij leren centraal staat. We houden de ontwikkeling van de kinderen nauwlettend in de gaten. We bieden extra hulp aan kinderen die moeite hebben met de leerstof en extra uitdaging aan kinderen die het snel oppikken. We willen kinderen leren om op een positieve manier naar zichzelf en anderen te kijken. Als kinderen gemotiveerd zijn en ervaren dat ze het kunnen, komen ze tot leren en wordt leren leuker. Zo helpen we ze om een actieve leerhouding te ontwikkelen. 

Obs De Schatkist biedt GOUD onderwijs, aangeboden door professionele en enthousiaste leerkrachten werkend vanuit onze vier kernwaarden.

Groei
Ontdek
Uniek
Durf


Deze kernwaarden vormen de basis van een optimale werk- en leeromgeving voor kind, ouder en leerkracht. Een leeromgeving waarin kinderen worden uitgedaagd om zich doelgericht te ontwikkelen tot een gelukkig mens.
 

Onze visie op leren

Onze leerlingen hebben een leerkracht die;
  • weet dat kennis vooraf gaat aan het aanleren van vaardigheden; 
  • de mogelijkheden biedt alles te kunnen leren in veiligheid en vertrouwen; 
  • ze uitdaagt tot een actieve werkhouding om tot leren te komen; 
  • hoge verwachtingen stelt;
  • kinderen helpt hun zelfstandigheid te ontwikkelen;
  • eigenaarschap van de kinderen bevordert en de kinderen leert verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces;
  • belang hecht aan de onderlinge samenwerking tussen leerlingen, leerkracht en ouders.