Ons onderwijs

Openbaar onderwijs
Op onze school is iedereen welkom. Uw eigen maatschappelijke, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond hoort bij u en bij ons mag je zijn wie je bent. Op school creëren wij een omgeving waar iedereen begrip heeft voor de verschillen die er zijn tussen kinderen en mensen onderling.

Wij bieden toekomstgericht en uitdagend onderwijs waarbij leren centraal staat. We houden de ontwikkeling van de kinderen nauwlettend in de gaten. We bieden extra hulp aan kinderen die moeite hebben met de leerstof en extra uitdaging aan kinderen die het snel oppikken. We willen kinderen leren om op een positieve manier naar zichzelf en anderen te kijken. Zo helpen we ze een positieve leerhouding te ontwikkelen. Als kinderen gemotiveerd zijn en ervaren dat ze het kunnen, komen ze tot leren en wordt leren leuker.

Een kleine school, vol vriendjes en vriendinnetjes
Met een leerlingenaantal van ongeveer 75 leerlingen, behoren we landelijk gezien tot de kleinere scholen. Voordeel van deze kleinschaligheid is dat jongere en oudere kinderen veel samenwerken en met elkaar spelen. In de combinatiegroepen raken ze gewend aan momenten van uitleg afgewisseld met zelfstandig werken.

Het onderwijs
De eerste weken van het nieuwe schooljaar noemen wij ‘De gouden weken’. Voor de leerkracht ligt het accent in de klas dan op groepsvorming met belangrijke normen en waarden als: je veilig voelen, elkaar respecteren, positieve communicatie, samenwerken en elkaar helpen.
We vinden het belangrijk om de zelfstandigheid van kinderen te bevorderen. We werken met dag- en weektaken, toegespitst op verschillende niveaus. Naast vakken als lezen, schrijven en rekenen is er veel aandacht voor: ict vaardigheden zoals werken met chromebook en Ipad; gezond leven en leren; Engels vanaf groep 1, wereldorientatie met onze methode Blink; ‘Kwink’ leert kinderen lessen over inlevend vermogen, zelfrespect, zorg voor anderen en betrouwbaarheid. De kinderen hebben twee keer per week bewegingsonderwijs, waarvan één les gegeven wordt door de vakleerkracht.

Ontwikkeling van uw kind
De resultaten en de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind leggen wij gedurende de gehele schoolperiode vast in een leerlingvolgsysteem. Driemaal per jaar nodigen wij u uit om op school te komen praten over de vorderingen van uw kind.
Het kan natuurlijk zijn dat uw kind op een gegeven moment een speciale begeleidingsvraag heeft. De intern begeleider en de leerkracht gaan dan met u in gesprek en hebben de deskundigheid om het onderwijs zo passend mogelijk te maken. Ook onze meerbegaafde leerlingen kunnen we een passend aanbod geven met extra uitdaging.

Actief Burgerschap
We willen het belang van democratische waarden doorgeven. Dit betekent dat we er op school naar streven om kinderen het gevoel te geven dat ze mee kunnen en mogen praten over belangrijke zaken, zodat ze zich betrokken voelen bij de klas, de school en de omgeving van de school. Vanaf groep 1 wordt gewerkt aan de democratische houding van kinderen. ​Samen met ouders en samenleving
De school werkt intensief samen met ouders en de omgeving van de school en maakt op deze manier actief deel uit van de samenleving. De school vindt partnerschap met ouders en schoolomgeving belangrijk en staat open voor iedereen die betrokken wil worden en een bijdrage wil leveren.

De natuur in!
Drie keer per jaar krijgen onze kinderen een dag les in de natuur. Tijdens deze dagen ligt de nadruk op het beleven en ervaren van de natuur. De kinderen kunnen de natuur zien, voelen, horen, ruiken en zelfs proeven. Ook op andere vlakken leveren de natuurdagen een waardevolle bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen.Gezonde school (schoolfruit/schoolmelk)
Wij zijn een gezonde school op het gebied van 'voeding' en 'sport en bewegen'. Meer informatie hierover vindt u in onze schoolgids. Vanaf 5 september 2022 t/m 10 februari 2023 krijgen alle kinderen schoolfruit. Zij hoeven dan zelf geen stuk fruit of groente mee te nemen op woensdag, donderdag en vrijdag. Wilt u weten welke soorten fruit of groente uw kind(eren) wekelijks ontvangen? Schrijf u dan in voor de speciale nieuwsbrief voor ouders via www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief.
Onze leverancier is Boumanfruit B.V.
U kunt de wekelijkse levering ook bekijken op de website van EU-Schoolfruit: www.euschoolfruit.nl.
Iedere donderdag en vrijdag krijgen de kinderen tijdens de lunch schoolmelk. 

De school in het kort:
-veilige leeromgeving
-combinatiegroepen
-effectieve instructie
-zelfstandig werken
-dag- en weektaken
-hoge verwachtingen en hoge resultaten
-moderne digitale leermiddelen
-Engels vanaf groep 1
-samenwerken
-uitdagend onderwijsaanbod
-schooltijden: elke dag van 8.30 tot 14.15 uur.