O2A5

Onze school is een school van de stichting O2A5 (Stichting Openbaar Onderwijs in Alblasserwaard-Vijfheerenlanden).
Stichting O2A5 vormt het openbaar bestuur van openbare scholen en één algemeen bijzondere school. Alle scholen van O2A5 hechten waarde aan de speerpunten van het openbaar onderwijs. O2A5 bestuurt het openbaar basisonderwijs in de gemeenten Molenlanden, Vijfheerenlanden, Vianen en de voormalige gemeente Lingewaal. O2A5 bundelt de afzonderlijke krachten van de scholen om zo een extra bijdrage te leveren aan het onderwijs op de scholen.

Onze school behoort tot een van de vijf scholenclusters van O2A5, namelijk Cluster Lingewaal.
Cluster Lingewaal bestaat uit onderstaande scholen:
· Obs de Schatkist in Herwijnen
· Obs de Rietput in Heukelum
· Obs de Zandheuvel in Asperen

De dagelijkse leiding van O2A5 is in handen van de directeur-bestuurder, mevrouw M. van der Smissen. Zij is eindverantwoordelijk voor de gang van zaken binnen onze scholen. Het is haar belangrijkste opdracht het openbare karakter van het onderwijs te borgen, de financiën te beheren en de onderwijskwaliteit te bewaken en te ontwikkelen. Haar werk wordt gevolgd door de raad van toezicht, die bestaat uit 5 externe leden. Zij zien toe op de kwaliteit en het handelen van het college van bestuur. De raad fungeert daarnaast als werkgever en sparringpartner van het bestuur.