Natuurdag groep 3/4

Op 6 oktober was de eerste natuurdag van dit schooljaar voor groep 3/4! Deze keer heeft juf Rachel, onze Natuurwijzer, ons meegenomen naar de omgeving van Fort Vuren. We weten nu alles over een fort en het verschil met een slot. Ook hebben we veel geleerd over vleermuizen; onder andere waar ze wonen, wat vleermuizen horen, hoe ze zich gedragen en wat ze eten.
Aan het eind van de dag hebben we ook gestruind en gezocht naar beestjes in de natuur.