Gouden weken

De Gouden weken

Een goede start begint volgens ons bij het creëren van een veilige sfeer in de klas. Zeker in de eerste schoolweken is het belangrijk om een stevige basis te creëren voor een optimaal pedagogisch groepsklimaat. De eerste zes weken van het schooljaar worden ook wel de Gouden Weken genoemd. Wij vinden het belangrijk om u wat meer informatie te geven over deze eerste belangrijke fase van het schooljaar. 

Om te beginnen bestaan de Gouden Weken dus uit zes weken. In deze weken staat groepsvorming centraal bestaande uit vijf fasen: forming, storming, norming en performing. Dit proces start niet alleen elk schooljaar opnieuw, maar ook wanneer er een nieuwe leerkracht of leerling in de groep komt. Hieronder wordt elke fase toegelicht met daarbij een activiteit die aansluit op de fase.  

1. FORMING (ORIËNTEREN)

In deze eerste fase leren de kinderen elkaar kennen. Het is een periode waarin veel kinderen de kat uit de boom kijken en een afwachtende houding aannemen. Ze zijn zoekende naar veiligheid en structuur in de groepWij laten in deze fase de kinderen kennis met elkaar maken, maar ook met ons als leerkrachten. 

2. STORMING (PRESENTEREN)

In deze tweede fase worden de individuele rollen bepaald. Waar de ene leerling zichzelf overschreeuwt om een invloedrijke plek in de groep te bemachtigen, wacht de andere leerling rustig af tot deze stormachtige periode is afgelopen. Deze fase vraagt om een intensieve begeleiding van ons als leerkracht, bijvoorbeeld d.m.v. activiteiten met als oogpunt het groepsbelang en de daarbij behorende individuele verschillen. 

3. NORMING (NORMEREN)

In deze derde fase bepalen de groepsleiders de (ongeschreven) regels en normen. Het is belangrijk om hier in deze periode veel aandacht aan te besteden. Met elkaar praten over welke regels belagnrijk zijn in de klas. 

4. PERFORMING (PRESTEREN)

In deze vierde fase zijn de groepsregels bekend en is de sfeer in de klas zo goed als bepaald. Door middel van o.a. energizers onderhouden we het groepsproces en bewaken we de veiligheid en positieve sfeer in de groep. De hoeveelheid activiteiten hangt af van de behoeften van de groep.